Financiën

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Dit betekent dat activiteiten van de gemeente die in fiscale zin een onderneming vormen belastbaar zijn voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).

Belastingplicht
Om te bepalen of sprake is van belastingplicht in het kader van de Vpb dient te worden getoetst of wordt voldaan aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap. Uit onderzoek is gebleken dat voor gemeente West Betuwe geldt dat er sprake is van een winstgevende grondexploitatie en dat de gemeente West Betuwe dus een fiscale onderneming is. Dit zal leiden tot betaling van vennootschapsbelasting over de fiscale winst die er wordt gemaakt. Op basis van de grondexploitatieberekeningen zoals die nu aanwezig zijn (waarbij de opbrengsten en kosten over meerdere jaren worden geraamd) zal er over 2023 een fiscale winst van 1.300.000 euro worden gemaakt. Dit leidt tot een vpb-last van 302.000 euro.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36