Paragrafen

Taakstellingen

Om de taakstellingen en stelposten goed te monitoren en grip te hebben op onze financiën, is hieronder een overzicht opgenomen van de relevante taakstellingen. In de begroting 2023 zijn de volgende relevante taakstellingen opgenomen:

Taakstelling College

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Besparing omvang aantal collegeleden (Perspectiefnota 2023)

68

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                             68

Taakstelling Verbonden partijen

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Besparing bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Perspectiefnota 2023)

422

Resterende taakstelling

                              -  

                              -  

                              -  

                           422

Taakstelling Inkoop professionalisering

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Inkoop professionalisering (WBFIE)

350

500

625

625

Aanpassing formatie Team Inkoop

24

24

24

24

Oorspronkelijke taakstellingen

374

524

649

649

Reeds ingevuld

0

0

0

0

Resterende taakstelling

                           374

                           524

                           649

                           649

Voor het invullen van de taakstelling Inkoop professionalisering is een plan gemaakt voor het inboeken van deze taakstelling. Dit verwerken wij in de eerste bestuursrapportage 2023.

Taakstelling Verkoop Vastgoed

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Verkoop Vastgoed (Perspectiefnota 2023)

1.000

500

500

500

Resterende taakstelling

                       1.000

                           500

                           500

                           500

Taakstelling Subsidioloog

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Subsidioloog (Perspectiefnota 2023)

350

300

300

250

Resterende taakstelling

                           350

                           300

                           300

                           250

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36