Home

Algemeen

Het college presenteert aan u de eerste begroting van deze bestuursperiode. Bij het behandelen van de perspectiefnota werd het al duidelijk; we zijn in beweging. Dat ziet u ook terug in deze begroting. Het is een sluitende begroting met oog voor de wensen van de raad.

Het college heeft alle moties die de fracties indienden tijdens de perspectiefnota omarmt. U gaf ons daarmee richting om in beweging te blijven. We zien deze begroting als een mooie co creatie waar we samen voor aan de lat staan. Dit met het vizier op het kerngericht werken. Want onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn het hart van West Betuwe. Daar willen we ons continu voor blijven inzetten.

Uit de startblokken
Het presenteren van de begroting is jaarlijks een bijzondere mijlpaal voor het bestuur en de ambtelijke organisatie. We gaven het in het coalitieprogramma en bij de perspectiefnota al aan. Dit college is uit de startblokken en wil dat West Betuwe in beweging komt. Dat vraagt om een toekomstvisie niet alleen voor het komende jaar. Ook de financiële positie in de volgende jaren is belangrijk voor de begroting. Alleen dan kunnen we onze beloften aan de samenleving waarmaken.

Het is geen gemakkelijke estafette. Onderweg komen we allerlei hordes tegen. Denk aan de prijsstijgingen en een steeds hogere inflatie. Dit voelt iedereen in zijn portemonnee, zo ook de gemeente.

Kerngericht werken
In de komende jaren werken we aan een verdere kanteling naar kerngericht werken. We zetten forse stappen in het uitvoeren van de 26 kernagenda’s. Dit doen we uiteraard samen met onze inwoners. Met de middelen die we hebben, maken we onze ambities voor de samenleving waar. Dit betekent dat we forse stappen zetten met het uitvoeren van de 26 kernagenda’s. En daar blijft het niet bij.

We maken ons hard voor het toekomst van de kernen. Dit doen we door te investeren in de dorpshuizen en in de schoolgebouwen. We zetten in op het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. Er is aanvullend budget voor het verbeteren van het binnenklimaat van de Lingeborgh. Ook investeren we in het bewegen en sport, in cultuur en in het sociaal domein.

Het groen in de kernen heeft onze aandacht. Dit gaat niet alleen over het onderhoud. Het gaat ook over het groener maken van de leefomgeving. Zo bereiden we ons voor op de klimaatverandering en voorkomen we wateroverlast. Kortom, we zetten in op een gezond, vitaal en duurzaam West Betuwe.

Stevige ambtelijke organisatie
Het organiseren van voldoende menskracht is in deze arbeidsmarkt een uitdaging. We pionieren door te gaan werken met een flexibele kern van breed inzetbare mensen. Zo kunnen we inspelen op de behoeften van de maatschappij. Het maakt ons ook een aantrekkelijke gemeente om voor te werken. Het gaat naast het aantrekken net zo goed om het behouden van medewerkers. We investeren in hun ontwikkeling. Zo zetten we samen de schouders eronder om alle ambities waar te maken.

In evenwicht
Dit is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. In deze begroting ziet u wat de inkomsten en uitgaven zijn voor 2023 en de drie jaar daarna. In deze begroting heeft het college de effecten van de perspectiefnota 2023 verwerkt. Er is in totaal 153 miljoen beschikbaar voor West Betuwe. Dat is voldoende om de ambities van zowel het college als de raad waar te maken.

Dat maakt dat de begroting in evenwicht is. We verwerkten daarin volledig de extra gelden voor jeugdzorg. De provincie beoordeelt gemeente op de komende drie jaar. We hebben een financieel sterke positie om alle ambities te behalen. Dit maakt dat we een sluitende begroting voor de komende jaren hebben. Met uitzondering van 2026, omdat alle gemeenten dan met een fors lagere bijdrage van het rijk krijgen. Dit houden we nauwlettend in de gaten de komende jaren. Waar nodig sturen we bij.

Goed samenspel
De estafette gaat door. We zijn in beweging en zien welke beweging de gemeente maakt. Dat is alleen mogelijk door een goed samenspel. Niet alleen tussen het college, de raad en de ambtelijke organisatie, maar ook met de samenleving. Het vraagt om uithoudingsvermogen om het vol te houden. Het vraagt soms ook om een adempauze. Om weer op kracht te komen en daarna door te pakken.

Zo blijven we in beweging en behalen we met elkaar mooie resultaten voor West Betuwe.

West Betuwe, oktober 2022
College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36