Financiën

Structurele mutaties reserves

 

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken

69

69

69

69

BR Dekking afschrijving ICT

325

310

315

233

Subtotaal

395

380

385

302

Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen)

9

9

9

9

Subtotaal

9

9

9

9

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-404

-389

-394

-312

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken

9

9

9

9

BR Dekking afschrijving ICT

149

90

46

46

BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening

7

7

7

7

BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting

0

82

82

82

BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorzieningen

0

100

100

100

Subtotaal

166

288

245

245

Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen)

35

0

0

0

Subtotaal

35

0

0

0

Totaal structurele aanwendingen van reserves

200

288

245

245

Saldo structurele mutaties programma 1

                         -203

                         -101

                         -149

                           -67

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting

68

68

68

68

BR Rehabilitatie wegen

205

205

272

272

Subtotaal

273

273

340

340

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-273

-273

-340

-340

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein

3

3

3

3

BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting

55

58

58

58

BR Mobiliteitsplan

4

4

4

4

BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd

8

8

8

8

BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen

27

27

27

27

BR Rehabilitatie wegen

127

127

146

246

BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat

7

7

7

7

BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk

5

5

5

5

BR Dekking afschrijving fietsknelpunten

0

0

0

78

BR Openbare verlichting

Subtotaal

236

239

258

436

Totaal structurele aanwendingen van reserves

236

239

258

436

Saldo structurele mutaties programma 3

                           -37

                           -33

                           -82

                             96

Programma 4 Economie

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Gebiedsfonds

38

38

38

38

Subtotaal

38

38

38

38

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-38

-38

-38

-38

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Gebiedsfonds

29

150

150

150

BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein

26

26

26

26

Subtotaal

55

176

176

176

Totaal structurele aanwendingen van reserves

55

176

176

176

Saldo structurele mutaties programma 4

                             17

                           138

                           138

                           138

Programma 5 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Manifest van Lingewaal

202

202

202

202

BR Buitenkant schoolgebouwen

90

90

90

90

Subtotaal

292

292

292

292

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-292

-292

-292

-292

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Manifest van Lingewaal

290

290

290

290

BR Buitenkant schoolgebouwen

145

145

145

145

BR Dekking afschrijving MFC Haaften

21

21

21

21

BR Afschrijving verduurzamen scholen

32

32

32

32

Subtotaal

488

488

488

488

Totaal structurele aanwendingen van reserves

488

488

488

488

Saldo structurele mutaties programma 5

                           196

                           196

                           196

                           196

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving sportterreinen

BR Buitensportaccommodaties

297

304

311

311

BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen

14

14

14

14

BR Dekking afschrijving Tractie

123

112

121

121

BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting

272

256

212

182

Subtotaal

707

686

659

629

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

-707

-686

-659

-629

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving sportterreinen

195

195

195

195

BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen

9

9

6

6

BR Dekking afschrijving Tractie

83

123

125

192

BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting

29

40

50

59

BR Dekking afschrijving werf Rumpt

0

40

40

40

Subtotaal

315

406

416

492

Totaal structurele aanwendingen van reserves

315

406

416

492

Saldo structurele mutaties programma 6

                         -392

                         -280

                         -243

                         -137

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving MFC De Pluk

22

22

22

22

Subtotaal

22

22

22

22

Totaal structurele aanwendingen van reserves

22

22

22

22

Saldo structurele mutaties programma 7

                             22

                             22

                             22

                             22

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg

0

0

0

0

BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse

0

12

12

12

Subtotaal

0

12

12

12

Totaal structurele aanwendingen van reserves

0

12

12

12

Saldo structurele mutaties programma 9

                              -  

                             12

                             12

                             12

Totaal

Bedragen x 1.000 euro

Structurele mutaties reserve

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

1.704

1.668

1.713

1.601

Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

9

9

9

9

Totaal structurele toevoegingen aan reserves

1.714

1.678

1.723

1.610

Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten

1.282

1.631

1.616

1.870

Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen

35

0

0

0

Totaal structurele aanwendingen van reserves

1.317

1.631

1.616

1.870

Saldo structurele mutaties totaal

                         -397

                           -47

                         -106

                           260

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36